kino_tv_luqeti-tam_.doc
File Size: 4713 kb
File Type: doc
Download File

Mənbə:adq.az
 
 
İNGİLİSCƏ-AZƏRBAYCANCA-RUSCA FRAZEOLOJİ LÜĞƏT
luget_designed.pdf
File Size: 3494 kb
File Type: pdf
Download File

AZƏRBAYCANDA RAST GƏLİNƏN QUŞLARIN AZƏRBAYCANCA VƏ İNGİLİSCƏ ADLARI
birds.doc
File Size: 628 kb
File Type: doc
Download File

 

 

11/28/2012

0 Comments

 
Wordle: Untitled
 
 
How to write a translator's CV - Marta Stelmaszak
how_to_write_a_translators_cv.pdf
File Size: 545 kb
File Type: pdf
Download File

 
 
Picture
Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü tərcüməçilərin peşə bayramıdır. Beynəlxalq Tərcüməçilər Federasiyasının (FIT) təşəbbüsü ilə yaradılmış bu bayram  İncili latın dilinə tərcümə edən Müqəddəs İeronimin (342-420) öldüyü gün - 30 sentyabrda qeyd edilir.

 
 
Avtomobil terminləri lüğəti
ing.pdf
File Size: 11465 kb
File Type: pdf
Download File

Layihələrin idarə edilməsi terminləri Lüğəti
dictionary_pm.pdf
File Size: 1060 kb
File Type: pdf
Download File

Mənbə: dspace.khazar.org
 
 
_terminlr.xls
File Size: 809 kb
File Type: xls
Download File

definitions.pdf
File Size: 100 kb
File Type: pdf
Download File

Mənbə: http://www.maliyye.gov.az
 
 
Peşə yönümü sahəsində istifadə olunan terminlər

Azərbaycan,İngilis və Rus dillərində lüğət
İngilis,Rus və Azərbaycan dillərində lüğət

Mənbə: Dövlət Məşğulluq İdarəsi

Dünyanın 100-dən artıq dilindən Azərbaycan dilinə və əksinə onlayn lüğət

http://az.glosbe.com/az/

 
 
Doğum haqqında şəhadətnamə, diplom və sair sənədlərin tərcümə nümunələri.
samples.pdf
File Size: 88 kb
File Type: pdf
Download File

 
 
Picture
Doğrudan da, tərcümə zamanı sözlərin orijinal musiqisi itir. Lakin məxəz mətnin musiqisinə hörmət bəsləyən, orijinala  sadiq qalan tərcüməçi duyduğu musiqiyə uyğun yeni bir musiqi yaradır. Tərcüməçi öz işi zamanı köməkçi yazıçı rolunu oynayır. Bu da tərcüməni yaradıcı işə çevirir. Olduqca yorucu işdir. Bütün dünyada tərcüməyə qul əməyi kimi baxıldığından tərcümə nadir hallarda sənətə çevrilir. Yalnız çevirdiyi mətnlə bütünləşəndə tərcüməçi alacağı ödənişə əhəmiyyət vermədən yeni musiqi yaradır. Tərcüməçilik  çox çətin, incə, müasir dünyada lazımınca qiymətləndirilməyən bir sənətdir.
Eduarda Qaleano